Burak Anarlar 2 Haziran 1993 tarihinde Adapazarı’nda doğmuştur.

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü MBA programı mezunudur. Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na bağlı Aday Meslek Mensubu olan Burak ANARLAR, Mali Müşavirlik stajını tamamlamış olup mesleki yeterlilik sürecindedir.

Sivil savunma ve afet gönüllüsü olarak faaliyetlerine AFAD Sakarya ve AFGD Afet Gönüllüleri Derneği’ nde devam eden Burak ANARLAR; 16.12.2018 tarihli Afet Gönüllüleri Derneği Genel Kurulu kararınca Genel Sekreterlik ve Sosyal İşler Kurulu Başkanlığı görevlerine seçilmiştir.(Yetkinlikler: İlkyardımcı, Amatör Telsiz Operatörü, Hafif Arama Kurtarma, Sivil Muhabere)

 

Afet Gönüllüleri Derneği Hakkında;

 • Yurdumuzda  doğal afetlerde ve sair arama ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda gönüllü olarak çalışmak bu bağlamda gönüllü olarak çalışan birey ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonu sağlamak,
 • Afet Bilinci ve İlkyardım Konularında çalışmalar yapmak,
 • Doğal afetler ve olağanüstü hallerde Amatör Telsiz ve Sivil Haberleşme sistemlerinin azami şekilde kamu yararına kullanılmasına öncülük etmek,
 • İlkyardım, Arama-Kurtarma, Afet Bilinci-Eğitimi, Sivil Savunma, Sivil Haberleşme, Doğa ve Su Sporları alanlarındaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin kamuya azami şekilde katkı getirecek şekilde koordinasyonunu sağlamak,
 • Vatanın bölünmez bütünlüğünün ve milletin iradesine sahip çıkmak, demokrasi kültürüne sahip çıkmak, milli iradeye-demokrasiye  sahip çıkan  toplum  ve nesiller yetiştirmek için sivil inisiyatif alarak toplumsal bir bilinç oluşturmak,   amacıyla kurulmuştur.

Dernek Yönetim Kurulu;

 • Hüseyin KAŞKAŞ (Genel Başkan)
 • Av. Ali Samet ÖZKURT (İdari Genel Bşk. Yrd.)
 • Bilal ÇINAR (Teknik Genel Bşk. Yrd.)
 • Burak ANARLAR (Genel Sekreter)
 • Ahmet MEMİŞ (Sayman)
 • Murat DÜRÜSTKAN (YK Üyesi- Arama Kurtarma Operasyon Yöneticisi)
 • Yeşim METE (YK Üyesi)

Dernek ve Faaliyetler Hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://www.burakanarlar.com.tr/yazilar/afet-gonulluleri-dernegi/